2007
 • Ježíš, očitý svědek Boží.
 • Jan 1,14; 18; 35-37 29.4.2007
  O zlu
 • Nevěra? Bezbožnost.
 • Gn 3,1-7 16.10.2005
 • Konkupiscence, žádostivost, dychtivost
 • Gn 3,1-7 09.10.2005
 • okamžik Pádu
 • Gn 3,16-19 02.10.2005
 • Pokání
 • Gn 3,1-13 24.09.2005
 • Bible versus řecká tragédie
 • Gn 39,21; Gn 48,15 02.07.2005
 • Utrpení, trpící Syn člověka
 • Mk 8,27-33 26.06.2005
 • Kristus 1
 • Mt 8,27-29 19.06.2005
 • Intronizační žalmy Ž 8
 • Ž 8,1-10 05.06.2005
 • Stvoření versus stvořitelské drama
 • Gn 1,1-2 22.05.2005
 • Vina VI.- (dialogická existence)
 • Sk. 2,1-11 14.05.2005
 • Vina V. - úskalí zákona II, ospravedlnění
 • Ga 3,11 08.05.2005
 • Vina IV. - úskalí zákona I, dvojí přikázání lásky
 • Mt 22,35 01.05.2005
 • Vina III. - farizejství
 • Ř 7,22 24.04.2005
 • Vina II. - odstupňování viny, soud
 • Iz 42,1-4; Sk 10,39-42 17.04.2005
 • Vina I.
 • L 18,10-14; Mt 7,7-8 10.04.2005
 • Vykoupení
 • Ko 1,13-14 03.04.2005
 • Vysvobození z moci hříchu
 • Gn 3,14; 1 K 15,55 27.03.2005
 • Velký Pátek
 • J 1,29; Lv 17,11; ... 25.03.2005
 • Symbolika hříchu, napravení vztahu
 • Mt 21,9 19.03.2005
 • Hřích I.
 • 2 S 12,1nn 13.03.2005
 • Poskvrna
 • Ž 51,9-13 06.03.2005
  O zkušenosti s Bohem
 • Fascinans
 • Ž 4,7-9 13.02.2005
 • Energicum
 • J 14,26-27 06.02.2005
 • Mirum
 • Jb 38,36; 39,5; 42,1 30.01.2005
 • Majestas
 • Zj 7,11 23.01.2005
 • Tremendum
 • Iz 28,2; Jb 4,12 16.01.2005
 • Přesah, Tajemství
 • Iz 6,1nn 09.01.2005
  O smrtelných hříších
 • Lenost
 • Mt 25,14nn 10.11.2002
 • Žárlivost a závist
 • Gn 30,1-24; L 15, ... 27.10.2002
 • O hněvu
 • Mt 5,21-26, Ef 4,26 20.10.2002
 • O lakotě
 • Mt 6,19-24 13.10.2002
 • Pokušení na poušti
 • Gn 3-4; Mt 4,1-11 06.10.2002