Ježíš, očitý svědek Boží.

Jan 1:14, 1:18, 1:35 - 37

Čáslav 29. 4. 2007

Tři obrázky: kdo na nich je?


Zvěd.
Co se zvědem? Zvěd se posílá - na výzvědy.
Proč? Aby podal zprávy z nepřátelského tábora.
Plíží se, nejlépe v noci. V nepřátelském táboře pak poslouchá, co nepřítel chystá. (Jak to dělával třeba Old Shatterhand. Kolikrát se mu to vyplatilo. Když jste byli na výzvědách, nepřítel vás pak nepřekvapí. Nebo naopak vy sami objevíte jejich slabé místo.)

Zpravodaj, reportér. (S batohem na zádech, tropickou přilbou a s mikrofonem)
Pošle se zpravodaj… Proč? Aby podával zprávy.


Tak informuje. Jezdí po cizí zemi. S mikrofonem a zápisníkem, satelitním vysílačem. Pozoruje, vyptává se.
Proč? Aby noviny měly co psát. Abychom věděli, co se v cizí zemi děje.

Svědek. (Prsty k přísaze).


Najde se svědek. Proč? K čemu je potřeba svědek.
Aby podal svědectví. Aby potvrdil nějakou důležitou skutečnost, nějakou událost.
* * *
Co mají ti tři společného? Oznamují něco. Podávají nějakou zprávu.

Jaký je mezi nimi rozdíl?
Zvěd je ze světa, kde vládne nepřátelství.
Zpravodaj je ze světa, kde hrozí nezájem.
Svědek je ze světa, kde vládne nejistota.

* * *
Koho z těch tří potřebujete? Kterého byste najali?

Zvěda? Jste snad ve válečném stavu?
Zpravodaje? Víte o cizím světě, o jiných lidech, osudech a tak trochu se o něj zajímáte?
Nebo sháníte svědka? Potřebovali byste potvrdit něco důležitého?

Jak to máte s lidmi a se světem okolo? (Válka, nezájem nebo nejistota).

* * *
A jak to máte s nebem? (Místo, které je všude kolem nás, ale taky nad námi, mimo náš dosah, ke kterému se všechno sbíhá, odkud se děje budoucnost, odkud přijde rozhodnutí). Jak to máte s Bohem?

Na nebe - najali byste si zvěda? Asi ne, co? Vést s nebem válku asi nebudeme.
Chtěli byste zprávy z nebe? Něco se dovědět, "jen tak pro zajímavost…"?
Co se týče nebe - potřebovali bychom svědka.

* * *
Tak to vidí Jan: Ježíš je očitý svědek z nebe.
A svědčí o tom, že v nebi je náklonnost k nám. Milost.
Že se nebe chystá nastěhovat se mezi nás. "Být mezi námi". Být nám blízko. Vzít nás do sebe.

Ježíš je o tom svědek. Věrohodný.
Stačilo ho vidět, potkat, a tohle člověk může pochopit! Jak se to stalo Janovi a prvním učedníkům. (Přečtěte si první kapitolu Jana).

* * *
A ještě: Kterého z těch tří byste chtěli dělat a mohli byste dělat? Nebo snad děláte…

Chováme se často jako zvěd. Připadáme si jako v nepřátelském světě, zjišťujeme hořké informace plné podezření - na druhé, na Boha…
Někdy jako zpravodajové. "Jen tak pro zajímavost, jestlipak víš, že…?"

Když se ale dostanete k takovému svědectví - jak vy jste se dostali… Myslím na Ježíše!
Asi nemáme důležitější úkol, než předávat dál to svědectví o náklonnosti nebe, které se chystá mezi nás. Ujišťovat náklonností.

Nevadí, že jsme prvního svědka neviděli. Svědectví se taky přijímá a předává dál.
Předáte jednomu, ten zase dál. S tím svědectvím je to jako s pochodní. Nebo spíš s požárem, který se rozbíhá do dvou stran.

Lze nepodnikat výzvědy a zpravodajství - když tu máme takové svědectví k předávání dál.Home