Velký Pátek

Jan 1:29; Leviticus 17:11; Ž 9:22; Marek 14:23-24; Jan 1:29

Čáslav 25. 3. 2005

A
Pilát nám připomíná jednu zkušenostem se zlem.

Před Piláta přivedou jakéhosi muže, obžalují ho, obžaloba je nepřesvědčivá, touha žalobců odsoudit je ale nezdolná.
To je situace, které se říká "dilema". Když Pilát toho muže neodsoudí, bude sám mít velké potíže v Římě, odsoudí - bude to "špína". Co má dělat? Tak nechá toho muže jeho "osudu". Ale nemá z toho dobrý pocit. Nemělo to být.

Jedno chápání zla: Člověk se takhle k něčemu připlete (často náhodou nebo nevědomě). Udělá něco, co není dobré, co nemělo být, nemělo to být takhle. Ono to na něm "ulpí". Zašpinil se.

Tak je potřeba zbavit se toho. Nějak to ze sebe dostat, smýt špínu z rukou, vytřást prach, zbavit se té "pachuti", vymýt to z hlavy, dostat to z duše, z paměti… "Jeho krev na vaši hlavu".

Jedna zkušenost zla, symbolizovaná symbolem "poskvrny".
Zlo je něco, co je venku, mimo mě, k čemu se připletu, co nemělo být, co je špatně, špatně jsem se rozhodl a já se toho teď mohu a musím zbavit, nechat to za sebou, nebo si to mohu odtrpět.

B
Je jiné pochopení zla. Vážnější a hlubší.
Toto chápání zla lze rozkrýt pomocí symbolu krve.

Krev - vyjadřuje společnou účast na životě.
Krev mám já, má ji ten druhý, má ji všechno živé…
Máme společnou účast na životě. Není to jen tak, že mám svůj život a ostatní je naprosto cizí, nic, lhostejné, netýká se mě…
To je zkušenost s životem. Máme ho jaksi "společně".

Pak: zlé je jinak. Zlé je narušení této "sounáležitosti", to, co zůstalo mezi námi, oddělilo nás.
Se zlem to bude jinak, než to měl Pilát. Pilát si umyl ruce a dost. Ten večer klidně spal. Měl to za sebou. Uzavřený případ.
Zlo není ale někdy jako špína, kterou mohu smýt nebo skrýt. "Sounáležitost krve" se dá jen narušit… Nemohu se tě zbavit, a nemohu s tebou být. To je trochu peklo. To je neustálá trýzeň.

Dilema jinak. Nemohu být bez tebe… (to je dané), ale ani s tebou (to je zlé).

A nejde jen o napětí mezi mnou a těmi, na které dohlédnu, ale vzniká zásadní napětí taky mezi námi všemi (na jedné straně) a "zdrojem, garantem života", Bohem. Pak to napětí je "ze všech stran", stálé, vracející se, doléhající, jako oceán.

To je jiné chápání zla. Symbolizované "hřích". Porušení rezonance, spolubytí, pokoje, harmonie…

Možná se nám tato zkušenost neváže na symbol krve, ale máme ji také. Nejhlubší štěstí je štěstí pokoje, harmonie, sounáležitosti, štěstí toho "být ozvěnou a ozvěnu vyvolávat".

C
Krev je (pak) ale také znamením obnovení spolubytí.
Smlouva se uzavírala prý tak: nařízla se dlaň nebo paže, moje a tvoje… Pak se ruce spojily. Teče krev, moje, tvoje, mísí se… patřím znovu tobě a ty mně… Je vidět - na mísící se krvi, že patříme k sobě.

Stejný smysl pak měla krev oběti - ve vztahu k Bohu. Přinášeli oběť, vylévali její krev (zástupně za svou) - chtěli aby Bůh ji viděl a přijal, a tak se to s ním znovu urovnalo… (Jakoby chtěli svou ruku přitisknout k jeho a vidět, jak se krev mísí…)

A prožívali to. Napětí, které bylo mezi námi - se ztratilo. Je obnoveno spolubytí. Pokoj.

Krev může být symbolem pro obnovení narušené, narušované sounáležitosti.
Možná se nám ta zkušenost neváže snadno na symbol krve, ale máme ji také. Jistě víme, co znamená smíření, odpuštění… a jak se všechno změní, když se stanou…

D
S Ježíšem byla zvláštní zkušenost: U Ježíše se nějak těžko rozeznávalo: na kterou stranu patří - Boží nebo lidskou. Měl účast na životě, takovou "obyčejnou", "přes krev", ale bylo tam taky něco - Jinak.

O velikonocích pak - po zkušenosti, které se říká "vzkříšení" - věděli: On patří na stranu Boží.
A pak to všechno najednou začalo zapadat dohromady a dávat velký a krásný smysl, i to s jeho smrtí a se vším z jeho života: "Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa"!
To kolem Ježíšem - to je obnova smlouvy, sounáležitosti, pokoje, která přichází od Boha, z druhé strany, jednostranná a definitivní.
To Bůh sám dává podnět, popud k smíření. "Je to jeho krev". Považte: je vidět - Boží krev. Je vidět Boží ochota k znovuobnovení sounáležitosti!!! To jsou velikonoce!!!

Krev může být znamením obnovení narušené, narušované sounáležitosti s Bohem. Z jeho strany! Možná se nám ta zkušenost neváže snadno na symbol krve, ale máme ji také.

Na Ježíši je vidět Boží ochota k Pokoji. Dívejte se…
To asi - přijmout!!!Home