MODLITBY, VERŠE, PÍSNĚ

Hana Banovčanová   Olga Richterová   Pavel Šenkapoun   Písně z divadel mládeže

Bible   Advent   Bible - kniha knih   Láska   Kristus za dveřmi   Přítel
Bible
Vždyť bible je jedna z mých knih,
jež je pro mě ta nejcennější z nich,
každý den večer tu knihu otvírám,
když je mi smutno, z ní sílu čerpám.

Modlím se nahlas, a také v duchu,
je to modlitba k Bohu a ke Svatému duchu,
je to pro mě velké potěšení,
když si najdu v Bibli rozřešení.

Na každou bolest v té knize najdeš lék,
ve Starém zákoně a v Novém též,
otevři Bibli a čti v ní a pak mně věř.

Snažím se vystříhat i hříchů svých,
je lepší nežli hněv smích,
vždyť láska je jak vzácná květina,
nikdy se nehádá a mile začíná
Jak říkám, tak se nehádej,
Vždy smích na rtech a v očích měj.

Láska ta nikomu nezávidí
ať je to ke zvířeti, neb někomu z lidí,
lásku si uchovej, jak vzácný diadém,
střež ji a schovej ji v srdci svém.

Láska bývá laskavá a trpělivá,
tak jak to i ve světě bývá,
vždyť láska kvete v každém z nás,
na lásku si najde každý čas.

Modlitba je spojení s Bohem,
je to velká víra v mnohém
s láskou a pokorou smět
s Boží silou udržet svět.

Láska je ochrana před pokušením
před úzkostí a různým dopuštěním.
Vždyť modlitba mně dodá sílu
překonat všechny překážky a víru
že nejsem sama na své další žití
jsi se mnou Bože, chci tvá jen býti.

Advent
Čtyři týdny před vánocemi,
je čas očekáván všemi,
kdy každý člověk jistě vzpomíná
na své mládí, na které se nezapomíná

V tomto adventním čase,
dělám bilanci zase
je to doba očekávání
na Kristovo narození.

Josef a Maria šli do Betléma,
Maria byla těhotná, je svatá žena,
v hospodě pro ně nebylo místo
skončili na slámě ve chlévě, to je jisto.

Děťátko do plének zabalili,
v jesličky ho s láskou položili,
nad stájí vyšla hvězda jasná,
všem lidem ukázat cestu, byla krásná.

Pastýři pásli ovečky v povzdáli,
pojednou viděli anděla, ach ti se báli.
"Nebojte se, nesu vám velkou novinu,
Narodil se vám dnes spasitel v Betlému".

Nechali ovečky, ať se samy pasou,
a malé dárečky rychle nesou
vidět ten zázrak na vlastní oči
každému z nich se hlava točí.

I já bych chtěla jít k Betlému s nimi,
nemohu, nejsem bez viny,
snažím se vystříhat hříchů svých
nehádám se, je lepší smích.

I Láska je nad všechny poklady světa,
když se zlobíš, je po ní veta,
nikomu nikdy nezávidí,
je to mír všech lidí,
chovej ji jak vzácný diadém,
proto ji uchovej hluboko v srdci svém.

Bible - kniha knih
Jedna z nejčtenějších knih
Je bible, je to kniha knih,
Vždy v této knize najdeš na vše lék,
Na každý čas i věk.

Když ti je smutno, obrať se k Bohu,
V modlitbě své s láskou mohu,
Dostat odpověď na své otázky,
Krátké i dlouhé jsou z Boží lásky.

Proto nám Bůh poslal syna svého
Aby se věřícím nestalo nic zlého,
v modlitbě s ním mluvit smím
ať bdím, nebo v noci sním.

Ježíš Nazaretský je Mesiáš
Kterého nám posílá Bůh nás
Jež na sebe bere hříchy naše
K jeho slávě a naší spáse.

Ráda s Bohem večer vyprávím
Na každý čas chci dostat rým
Ať čtu o Ester, jež zachrání lid svůj
Ach Bože můj, vždy při mně stůj.

Neb Pavlovy listy do sborů svých
Proto se nehněvej, je lepší smích
A s láskou prožij i život svůj
Ach Bože můj, vždy při mně stůj.

Vždyť s láskou Bible začíná
Je jako vzácná květina,
Proto ji také opatruj,
Miluj ji a při ní stůj.

Mezi Starým a Novým zákonem je naprostá jednota,
V obou mluví týž Bůh a jeho dobrota.
Který v Ježíši Kristu se zjevil
A nám svou dobrotu ukázal a dobyl
Duchem svatým nám sílu dává,
A srdce naše Boha očekává.

nahoru
Láska
Láska je zázrak, je to dar,
Není to žádný rozmar,
Který máme hluboko v srdci svém,
Jsme okouzlení skutečností že i my milujem.

Často mám pocit dluhu,
Že moje láska k svému druhu
Není tak vřelá
Jak by býti měla.

Ano, jde o lásku, o vzácné setkání
O dotyky dvou srdcí a vzácné setkání
Nikomu nic dlužni nezůstat
A pravou lásku opětovat.

I já mám mnoho přátel, které mám ráda,
Často na ně myslím, je to paráda,
Neudělat nikomu nic zlého
Na sebe nemyslet, jen na něho.

Byl úděl můj lidem pomáhat,
Učinit živit krásnější, lásku rozdávat,
Milovat své přátele, odpouštět provinění,
Pravá láska se nevzdává a má s každým pochopení.

Nedat své lásce zhořknout
Milovat dál
Vyhledat dobro, vždy bych si přál
Lásku a pokoj chraň v srdci svém,
Měj ji jak vzácný diadém.

Když ti snad někdo ublíží,
Měj pro něj dobrá slova,
Odpusť mu, usměj se,
A mluv na něho znova.

Chraň ji jak klenot,
Jak zřítelnici oka,
Nebuď k lidem slepá,
Ukryj ji hluboko ve své srdce,
Měj ji i v čarách na své ruce.

Pravá láska není klam,
Je to vzácný a drahý dar,
Je to též víra a naděje,
Nevědět, kam se jednou člověk poděje.

Kristus za dveřmi.
Jsem zase sama doma a vzpomínám zas
Ač venku mírně sněží a je tam mráz
Do rukou beřu Bibli a čtu v ní zas.

Celník Zacheus nebyl žádný dobrák,
Okrádal lidi, a nebyl ani žebrák,
Ježíšova návštěva jej velice změnila,
A ruka jeho se čtyřnásobně
K okradeným otevřela.

Slyšíš ten tichý nenápadný hlas
Který k tobě volá ji miluji vás,
Že bez vůle otce mého v nebesích
ti z hlavy nespadni ani jeden vlas.

Též Kristus za tvými dveřmi stojí
Vezmi za kliku, i když se duše má bojí
Otevři ať vejde do tvého domu
A obrátí tvůj život v dobrý k tomu,
Každý kdo čte tyto řádky,
Ať se napraví a nevrátí se zpátky,
Ke všem hříchům ať se obrátí zády
A nevrací se k nim záhy.

A jestli tě nevěřící odmítají
Ať jsou obráceni mými modlitbami
Prosím tě pane Ježíši, vyslyš mou prosbu nejtišší,
Za všechny lidi, které znám,
Vyslyš mé prosby, když se modlívám,
Za naši vlast a v ní lid můj,
Prosím tě Bože, vždy při nás stůj.

Za všechny lidi na zemi celé,
Vyslyš mě Kriste pro prosby vřelé
Prosím tě o to, ach Pane můj,
Vyslyš mé prosby vždy při nás stůj.

nahoru
Přítel

Nejdražší klenot na světě je dobrý přítel, kterému se můžeš svěřit se svými problémy a víš, že to nikomu neřekne. Ústa jsou jak dvousečný meč, někdy chválí, laskají a hladí, jindy zase srdce probodají. To je asi tak, jako když vás někdo poraní na ruce, můžete mu rychle odpustit, ale zapomenout na to nemůžete, neboť vám v tom brání bolest. Trvá to jistě určitou dobu, než rána přestane krvácet a pak se zacelí a zahojí.

Podobně je to i s vaší duší, pokud vám někdo ublíží, můžete mu odpustit ale zapomenout na to nemůžete, to chce čas, aby se zahojily i rány na duši. V tom jistě velice jako balzám působí odprošení. Ale více nežli přítel je pro ženu její muž. Pokud je v takové rodině láska a odpuštění, potom ti dva jsou jako jedno tělo. Ale ztráta jednoho z nich je hrozně bolestivá. Je to jako by člověk žil o jedné polovině srdce. V takových chvílích je dobře si vzít Bibli a svůj osud vložit do Božích rukou, podrobit se Boží vůli, i když se srdce žalostí zalévá. Vždyť i Noemi v knize Rut přišla o muže a o oba syny. Ale její nevěsta Rut ji neopustila a nahradila ji svojí láskou všechno. Ano vždyť lásku ke svému milému člověku si uvědomíme až když jej ztrácíme.

nahoru