MLÁDEŽ
Mládež se schází dle domluvy. Podrobnější informace nejdete ve sborovém programu.