DĚTI

Biblické hodiny dětí se konají v domluvených termínech. Podrobnější informace nejdete ve sborovém programu.