INFORMACE O SBORU


Evangelický sbor v Čáslavi byl založen 1781. Tehdy měl ovšem sídlo v nedalekých Močovicích. Po požáru kostela bylo sídlo sboru přeneseno do Čáslavi.
Svými kořeny sbor ovšem sahá hlouběji, do předbělohorské doby, k první vlně reformace (v husitství) a k Jednotě bratrské.

Co je pro naši víru důležité:
  • Bible jako svědectví o Bohu a Ježíši Kristu
  • Výklad Bible, který dbá na hledání původního smyslu a souvislostí a přitom se snaží respektovat myšlení současníků
  • Reformační zásady "pouhou milostí" (máme podíl na životě i záchraně, spasení) a "pouhou milostí" (se k záchraně, spasení dostáváme)
  • Svoboda a odpovědnost každého člověka
  • Společenství (setkávání se ve svobodě a odpovědnosti).

Naše setkávání jsou otevřená každému, kdo chce přijít.
Lze posílat děti na biblické hodiny, lze se účastnit setkávání mládeže, biblického vzdělávání, rozhovorů...