Svratouch, 30. 6. - 4. 7. 2011

Pobyli jsme několik dní s dětmi a mládeží ve Svratouchu. V ranním programu jsme mluvili o vyvedení z Egypta, Desateru a zlatém teleti, večer o "obrazech Boha".


fotografie © Jakub Jun


Home