Sborový den 7. 9. 2014


Českobratrská církev evangelická v Čáslavi

S b o r o v ý   d e n   v neděli 7. září 2014

naším hostem bude Dr. Petr Sláma
z Evangelické teologické fakulty Karlovy univerzity

v 9 hodin v kostele bude kázat a budeme slavit sv. Večeři Páně

v 10:15 v Komenského síni přednáší na téma:

Archeologie i současnost Izraele

navazuje rozhovor a společný oběd v jídelně Diakonie

Home