Poslední bohoslužby s Pavlem Junem 25. 8. 2013 a rozloučení 1. 9. 2013Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé našeho sboru,

rádi bychom Vám touto cestou oznámili, že pan farář Pavel Jun byl hlasováním Synodu potvrzen do funkce celocírkevního faráře pro mládež a k 31. srpnu 2013 tak skončil své bezmála dvacetileté působení v čáslavském evangelickém sboru. Jménem staršovstva panu faráři a jeho rodině srdečně děkujeme za vše, co jsme společně za tuto dobu ve společenství sboru prožili. Vzpomínáme nejen na společné pobyty, biblické hodiny, konfirmační cvičení, divadla, výlety, hudební vystoupení.

Vážíme si Pavlova opravdového a poctivého přístupu k povolání faráře a proto věříme, že ho bude práce s mládeží naplňovat. Do nového úkolu v rámci naší církve Pavlovi přejeme hodně sil a Božího požehnání.

Za staršovstvo sboru

Miroslav Richter, kurátor
srpen 2013


Poslední bohoslužby s Pavlem Junem jako farářem sboru v Čáslavi. Téměř na den přesně po dvaceti letech od jeho nástupu do čáslavského sboru (1. 9. 1993 - 31. 8. 2013).


Home