Ordinace br. Miroslava Krejčíka

Při bohoslužbách na Květnou neděli 9. dubna 2006 byl naším hostem bratr synodní senior Joel Ruml. Proběhla slavnost ordinace bratra Miroslava Krejčíka do jáhenské služby pro sbor ve Chlebích.
Photo © Jakub Jun


br. f. B. Baštecký

br. f. P. Jun, br. M. Krejčík

slib br. KrejčíkaHome