Opravy kostela 1998 - 2009

Střecha, fasáda kostela atd. (2008 - 2009)
Na podzim 2008 se podařilo (péčí Synodní rady) získat finanční částku na opravu střechy kostela a fasády kostelní lodi a oken. Opravy skončily v červnu 2009.
Více fotografií z opravy kostela a jeho vzhled po skončení prací je ve sborové fotogalerii č. 2.
Střecha okolo věže (podzim 2006)
Opravu provedla stavební firma MERENUS Čáslav. V roce 2006 se s pomocí programu Regenerace městských památkových zón opravila část střechy kostela (v hodnotě díla 350.000 Kč). Počítali jsme s tím, že se opraví větší část, ale po odkrytí střešní krytiny se ukázalo, že trámoví je v dezolátním stavu a musí se kompletně vyměnit.
Fasáda věže - 2005
Opravu provedla stavební firma MERENUS Čáslav na podzim roku 2005. Před opravou padala stará omítka při deštivém nebo větrném počasí na střechu kostela a rozbíjela tašky. Následkem toho docházelo k zatékání do kostela a na varhany.
Na nákladech se podílel částkou 50.000 Kč sbor Čáslav, město Čáslav 100.000 Kč, 850.000 Kč Synodní rada Českobratrské církve evangelické a 190.990 Kč uhradil Krajský úřad Středočeského kraje z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.
kostel okolo r. 1910
12.9.2004
3.8.2005
3.8.2005
11.9.2005
kostel 2005
Několik detailů z opravy.
21.8.2005
21.8.2005
21.8.2005

Střecha nad apsidou - 2004 Výměna krytiny věže - 1998/1999
18.4.2004
Na jaře 2004 byly vyměněny okapy a absida dostala novou třechu. Opravy stály 285.700 Kč. Z toho 28.570 Kč hradil sbor, 57.140 Kč přispělo město Čáslav a 190.990 Kč uhradil Krajský úřad Středočeského kraje z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na obnovu evangelického kostela, jako kulturní památky.
8.11.1998
17.1.1999
V zimě 1998 - 1999 proběhla výměna střešní krytiny na věži.
Celkové náklady dosáhly částky 691.570 Kč.


Home