Noc otevřených kostelů 23. 5. 2014

NOC KOSTELŮ
Čáslav, evangelický kostel
  • 16:00-16:30 Geometria rerum anima est..., vernisáž výstavy Štěpána Málka
  • 18:00-18:30 Varhanní hudba (Petr Jerie)
  • 18:30-19:00 Prezentace střediska Diakonie
  • 19:00-19:30 Varhanní hudba (Petr Jerie)
  • 19:30-20:00 Historie a současnost evangelického kostela a sboru
  • 20:00-20:30 Varhanní hudba (Petr Jerie)
  • 20:30-21:00 ... ještě k výročí Kralické bible, Kralická bible v průběhu času
  • 21:00-21:30 nabídka četby z Lukášova evangelia, možnost sám přečíst oddíl evangelia od stolu Páně a vyzkoušet si, jak to zní
  • 21:30-22:00 Od reformace k současnosti; aneb proč má kostel na průčelí kalich
  • 22:00-24:00 Agapé - společné jídlo


Home