Instalace farářky Drahomíry Duškové Havlíčkové 25.10.2015


Farní sbor českobratrské církve evangelické v Čáslavi

vás srdečně zve na slavnostní bohoslužby

v neděli 25. října 2015 od 15 hodin

při kterých bude uvedena do služby farářky čáslavského sboru

Drahomíra Dušková Havlíčková

Po instalačních bohoslužbách v kostele jste zváni také k občerstvení a rozhovorům na faře.
Těšíme se na setkání! Staršovstvo FS ČCE v Čáslavi a nová farářka.
Home