Sborové stránky
Home history
Předmluva
Historie v bodech
Kazatelé sboru
Fotografie

Z kroniky
 • Úvod
 • První farář
 • První kostel a fara
 • Druhý farář
 • Třetí farář
 • Čtvrtý farář
 • Druhá fara
 • Přestavba kostela
 • Pátý farář
 • Druhý kostel
 • Třetí fara...
 • I. učitelský ústav
 • II. učitelský ústav
 • Sirotčinec
 • Sjednocení církve
 • Ke stažení kompletní dokumenty ve formátu PDF
  Historie sboru
  Obrazová příloha

  © 2003
  Ing. Eduard Wagner