(před)Vánoční bohoslužby s dětmi a mládeží 2013

15.12.2013

Vánoční televize

Závěr divadla
Archanděl Gabriel:
"... Co tady dělám? Já už to nemůžu dál poslouchat, ty vaše řeči.
Vždyť vy vůbec nevíte, jaký úžasný dar jste dostali! A místo radosti tady vykládáte něco o kaprech, vánočkách a historické věrohodnosti.
Vzali jste to za špatný konec. Radostná zvěst vánoc, to není dva tisíce let stará epizoda. To platí pořád - i pro vás. Pro každého, kdo uvěří.
Víte co? Co kdybychom to zkusili zase od začátku?

Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově..."
Home