Divadlo 2012

16.12.2012

Vzpomínám, to bývalo v dětských časopisech: čísla rozházená po stránce, a člověk si musel najít jedničku, spojit ji čarou s dvojkou, tu s trojkou, a když to poctivě udělal, vyšel mu obrázek.

Nevím, co je teď v dětských časopisech… Ale tohle byla dobrá příprava na život. Protože život je tajenka. To se musí dělat (nic jiného nám nezbývá)… Mít záchytné body, z kterých se dá vysledovat a usuzovat. Aby člověk měl aspoň hrubý obraz… O tom, co se stalo, co se děje, jakou to má cenu, kam se to sune, co se dá čekat…

Děti vám připravily divadlo, které vlastně taky bude o těchto záchytných bodech. Doporučoval bych maximální pozornost. Protože…

Protože bude z andělského prostředí.
Když se mluví o andělích (když mluví andělé), tak to se udávají ty nejdůležitější záchytné body. Dostáváte nejdůležitější data do nejdůležitějšího obrázku. Protože anděl je „stvoření z pomezí nebe a země“… To se ta otázka hodnoty a smyslu otvírá přímo a zřetelně.

Čekají vás vyprávění ze čtyř „misí andělů“…
a) Gabriel a Marie.
b) Anděl pomáhající Ježíšovi v Getsemanské zahradě v modlitbě před jeho ukřižováním.
c) Andělé odvalující kámen od hrobu.
d) Andělé s polnicemi (kterými mají vyhlásit poslední Soud).

Čtyři mise můžete chápat jako záchytné body v běhu tohoto světa. Vánoce, Getsemane a Golgota, skalní hrob, a... soud…
Vracím se na začátek. Je to – milé Boží děti – jako když Bůh vám dává čtyři body pro nejdůležitější obraz života, světa, bytí… Zachyťte si je, spojte si je – schválně, co vám vyjde.

***

Spojilo se vám to? Co vám vyšlo? Jaký obraz? O co jde v životě? Tušíte?
Společné znamení všech je Milost.
Milost – v širokém slova smyslu: zájem o jiného než o sebe sama a o to své, respekt, vyhlížení, odvaha spolubýt, ochota v dobrém spolubýt, náklonnost, svobodná „pro-existence“.
Bůh to má takhle s vámi, má o vás takový zájem, neuhýbá z něho, jeho zájem je mocnější než… cokoli (i než smrt!), a na konci je otazník… co my s ním… uděláme?

Pavel Jun

fotografie © Václav Homolka


Home