Divadlo dětí 2004 "Něco velkého se chystá"

Naše děti si tentokrát připravily divadelní hru "Něco velkého se chystá". Odehrává se v nebi, kde se andělé připravují na narození Ježíše.

Lili jako Marie, Dan jako Josef

Natálka hrála paní učitelku malých andílků

Marie a Josef

Rebeka pozoruje Marii, Josefa a malého Ježíše

malí andílci zlobí při vyučování

Co se děje chlévě v Betlémě?

všichni spolu
Něco velkého se chystá.
Když máte (s někým) problém, co děláte, jaké jsou možnosti? Logicky jen dvě:

A
Nechat být. Jít od toho. Vyhnout se. Zapomenout. Umýt si ruce, vytřást prach z bot...
Dostkrát jsem to udělal. Říkal jsem si, že je to moudré a silné, a někdy to možná i bylo.
Člověku pak je líp. Než se s někým trápit, pokoušet se o domluvu, vysvětlování...
A taky než někoho trápit… I pro druhého to může být lepší.
Že pro vás ten druhý tak trochu umře…? Ano.

A když člověk má problém sám se sebou a nechá to být - taky pro sebe sám tak trochu umře? Nebo jen kus z jeho života mu umře?
Asi ano. Ale je to jeden způsob řešení problému, který spolu máme. Nechat být. Mysl, zájem, vzpomínky pryč… Pro mě nejsi.

Člověk dá přednost pokoji.

B
Druhá možnost: Nebo se nevzdat. Jít za tím. Řešit. Pokusit se o vyřešení. Prosadit pravdu nebo právo nebo spravedlnost...
Takhle to přece je! Tak za tím jdu, musím za tím jít, a dokážu to… Nebo o to budeme bojovat, domlouvat se - jak to je a jak to být má.
Taky jsem se o to takhle pokoušel. Vy jistě taky. Někdy se něco prosadí, někdy ne...

Druhá možnost: Člověk se nevzdá a jde za tím, smlouvá, dohaduje se, bojuje,
Člověk pak dává přednost Pravdě (před Pokojem).

Dvě možnosti.
Je jiná možnost, než jít "po tom"… nebo to vzdát?

C
Je jiná možnost: Vánoce. Bůh to podle všeho prý dělá jinak.
(Má s námi problém? Asi ano.). (A my s ním. Ano!)?

Jak to dělá Bůh? Nenechává to být.
A nepokouší se zvítězit. Prosadit, zvítězit pravdu, spravedlnost.

Jak to tedy dělá?
Kus sebe sama (přímo sebe sama) dá do hry, "vzdá", i když leccos by napovídalo, aby se to nechalo být.
Ale ne tak, aby se prosadilo, co být přece má. Prostě - jen sebe sama nabídne.

O co potom jde?
Nejde mu ani o "pokoj", ani o pravdu.
Jasně jde jen o to - nenechat - vztah, nás, padnout.
I když to bolí. I když je zima. I když si prožije, že pro něj není (moc) místa.

Vánoční příběh je absurdní. Bůh jde lidem vstříc, a ne s vojskem, aby nastolil to, co být má, ale jako bezbranné dítě, jako vánoční host...

My bychom šli po vítězství nebo od toho. Bůh jde vstříc.

Dětské divadlo "Něco úžasného se chystá" je o tom - jak andělé, nejbližší Boží podřízení, Gabriel, Rafael a další, připravují vánoční akci a mnohokrát přitom kroutí hlavou. "Tohle přece není možné", "tohle nedává smysl", nebo dokonce: "tohle by se mělo zatrhnout", "tohle už přestává všecko".
Boží Syn - tam dole a takhle? Proč?
Kvůli nám. Kvůli vztahu. Kvůli blízkosti, která nesoudí ani nezatracuje, ani… nic podobného. Prostě jen se nabídne a je.

Je třetí možnost. Vánoce. Jinak se jí říká "láska".

P. J.


Home