Divadlo dětí 2002 "Klopýtání za hvězdou"


57/34
rocker (Jakub) a šašek (Daniela)
57/33
pastýři (Kuba a Vojta)
58/08a
andělé Michael (Tomáš) a Gabriel (Jakub)
Tři mudrci na své cestě za hvězdou (do Betléma) potkávají samozvané spasitele (vojevůdce maršalissima, duchovního svůdce Mahaguru, manažera světa) a vedle nich různé postavy a postavičky spěchající do Betléma.
58/07a
Josef (Vojta) a Marie (Jituška)

"Meditace" s Mahaguru. (Vojta, Daniela, Kuba, Jakub)


Home