Výběr z bohoslužeb, biblických hodin a pod. 2014


9.3.2014 Bohoslužby s hostem - bratr Dr. Jiří Hoblík

Přednáška: Chelčický a Tolstoj

Br. Hoblík nás seznámil s pojetím myšlenky "nenásilí" v díle obou myslitelů, vlivem Petra Chelčického na myšlení L. N. Tolstého, s rozdíly v jejich přístupech a zároveň nastínil možnosti inspirace dílem obou myslitelů pro dnešní dobu.


4.5.2014 Bohoslužby s hostem - bratr f. Bohumil Baštecký


9.11.2014 přednáška Mgr. Jiřího Justa, Th.D.

Českobratrská církev evangelická v Čáslavi

přednáška Mgr. Jiřího Justa, Th.D.
z Historického ústavu Akademie věd ČR

Poklad z Mladé Boleslavi

nález archivu Jednoty bratrské z doby těsně před Třicetiletou válkou
uslyšíme také o situaci a poměrech bratrského sboru v Krchlebech u Čáslavi

neděle 9. listopadu 2014

v Komenského síni v 10 hodin
Home