Výběr z bohoslužeb, biblických hodin a pod. 2010


24.11.2010 Lukasz Firla

Lukasz Firla vyprávěl o své práci o své práci pro křesťanskou organizaci mezi Kurdy v přednáškovém sále městské knihovny v Čáslavi.


Fotografie Václav Homolka

17.3.2010 Alexandr Flek, Bible 21

     Ve středu 17. března byl hostem na biblické hodině v Čáslavi bratr Alexandr Flek, vedoucí překladatelského týmu Bible 21. století.
     Sešlo se okolo 15 lidí, zamrzela nízká účast z okolních církví, ale obzvlášť některých lidí z našeho sboru, kteří se biblických hodin jinak pravidelně účastní, dokonce se v "éteru" objevily náznaky, že někteří lidé nepřišli schválně, protože "Bible je jen jedna a neměla by se přepisovat". Pokud člověk s tímto postojem v našem sboru skutečně je, je škoda, že nepřišel a nedal bratru Flekovi šanci mu vysvětlit, že se nejedná o žádné přepisování Bible, ale pouze o nový překlad do současného jazyka.
     Program setkání se poněkud opozdil, protože cestu našim hostům zkomplikovala dopravní situace v Praze, ale nakonec ve zdraví dorazili.
     V úvodní části se bratr Flek představil a povyprávěl nám v krátkém svědectví o své cestě k víře v Pána Ježíše Krista. Následně nám vylíčil, jak byl přiveden k překládání Bible skrze Boží vnuknutí. Následovala projekce krátkého filmu, prezentující celý projekt. Na závěr nás bratr Flek seznámil s problematikou překládání bible z originálních jazyků do současné češtiny, přiblížil nám metodiku použitou při překladu Bible 21 a záměr překladatelského týmu. Tím bylo zejména vytvořit překlad srozumitelný, vhodný pro běžné čtení, a to i pro lidi, kteří se s Písmem setkávají poprvé. Přitom všem chtěli respektovat původní žánry jednotlivých biblických knih a zároveň zachovat literární styl jejich autorů.
     Po programu setkání byla možnost zakoupení různých vydání Bible 21 a osobních rozhovorů s br. Flekem při čaji, obojího někteří z nás rádi využili.
Michal Vejvoda

foto © Václav Homolka
Home