SBOROVÝ PROGRAM


LISTOPAD 2017
1. středa 8:00
16:30
17:00
18:00
Biblická chvilka v Diakonii
Náboženství pro školní děti
Biblická hodina pro dospělé
Dobročinný spolek Marta
- tvoření
Diakonie
Fara Opatovice
2. čtvrtek
3. pátek 16:00 -18:00 SBOROVÁ BRIGÁDA Komenského síň
4. sobota Seniorátní dny mládeže "Mít nebo být?" Hradiště
5. neděle 9:00
10:30
BOHOSLUŽBY pro malé i velké s vysluhováním Večeře Páně
Setkání staršovstva
far. D. Dušková Havlíčková
6. pondělí 9:00 -15:00 Pastorální konference
7. úterý
8. středa 9:00
17:00
Broučci - rodiče s předškolními dětmi
Biblická hodina pro dospělé
Šálek kávy
9. čtvrtek 9:00 -11:00 KAVÁRNIČKA s hostem
Host z Čáslavského muzea - historie
Kavárna Diakonie
10. pátek 19:00 Setkání střední a starší generace
11. sobota 9:00
18:30
-15:00 Konvent Chrudimského seniorátu
Mládež
Chrudim
12. neděle
SBOROVÝ DEN
9:00
12:00
14:00
BOHOSLUŽBY - připomínka faráře Františka Kozáka
Sborový oběd
"Rodinné osudy rodiny Kozákovy"
far. D. Dušková Havlíčková
13. pondělí 17:00 Biblická hodina v Třemošnici u Hochmanů
14. úterý 15:30 Broučci - předškolní děti Fara
15. středa 16:30
17:00
Náboženství pro školní děti
Biblická hodina pro dospělé
Fara Opatovice
16. čtvrtek
17. pátek 16:00
16:30
Ekumenická připomínka u památníku
Vzpomínka na 17. listopad 1989 s pamětníky
Mahenova ulice
Beseda Dusíkovo divadlo(?)
18. sobota
19. neděle 9:0
9:15
BOHOSLUŽBY
nedělka
Monika Drdová(?)
20. pondělí
21. úterý 9:00 -11:00 Broučci - předškolní děti Šálek kávy
22. středa 15:00
17:00
Konfirmační příprava
Biblická hodina pro dospělé
23. čtvrtek
24. pátek
25. sobota 14:00 Bohoslužby v Domově seniorů Čáslav far. J. Fér
26. neděle 9:00
9:15
BOHOSLUŽBY
nedělka
far. D. Dušková Havlíčková
27. pondělí 17:00 Biblická hodina v Třemošnici U Hochmanů
28. úterý 15:30 Broučci - předškolní děti
29. středa 17:00
19:00
Biblická hodina pro dospělé
ABECEDA KŘESŤANSTVÍ
30. čtvrtek
Možnost osobních rozhovorů na faře v úředních hodinách ve středu od 9:00 do 11:00 hodin
nebo jindy po domluvě na telefonu 774 216 408.
NA VŠECHNA SETKÁNÍ JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!!!!