SBOROVÝ PROGRAM


ZÁŘÍ 2017
1. pátek
2. sobota
3. neděle 9:00

10:30
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY na úvod do nového školního roku pro malé i velké s Večeří Páně
Promítání fotek z letních sborových akcí (pobyt konfirmandek, brigáda, festival, přífarský tábor aj.)
far. Drahomíra Dušková Havlíčková
4. pondělí 8:30
9:00
Zahajovací bohoslužby Speciální školy a střediska Diakonie Čáslav
-15:00 Pastorální konference
evangelický kostel
Bučina
5. úterý
6. středa 8:00 -9:00 Biblická chvilka Diakonie Dílna, stacionář
7. čtvrtek
8. pátek 7:15 Biblická chvilka pro zaměstnance Diakonie
9. sobota 14:00 Svatba v kostele (z Chrudimi)
10. neděle 9:30
9:15
10:30
BOHOSLUŽBY
Nedělka pro děti
Setkání staršovstva
CELOCÍRKEVNÍ OSLAVY 500 LET evropské REFORMACE
far. Drahomíra Dušková Havlíčková


RATIBOŘ
11. pondělí
12. úterý
13. středa
14. čtvrtek 9:00


10:00

18:00
-11:00 ZÁŘIJOVÁ KAVÁRNIČKA
Vzpomínání na tchýně a tchány
Host: Edita Müller Brabcová - Myslivost
-16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Diakonie a Speciální školy v Čáslavi
Komentované prohlídky aj.
EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
Kavárna Diakonie


Diakonie

Evangelický kostel
15. pátek
16. sobota celý den SBOROVÁ BRIGÁDA a příprava prostoru na setkání konfirmandů
17. neděle 9:00
9:15
14:00
BOHOSLUŽBY
Nedělka pro děti
SETKÁNÍ KONFIRMANDEK A KONFIRMANDŮ
far. František Pavlis
pobožnost – kostel
posezení – Komenského síň
18. pondělí
19. úterý
20. středa
21. čtvrtek 17:00 Setkání učitelů nedělní školy - Pavla Queisnerová z Pardubic – ukázka práce s biblickými postavičkami
22. pátek
23. sobota 14:00 Bohoslužby v Domově důchodců kaple
24. neděle 9:00
9:15
BOHOSLUŽBY
Nedělka pro děti
far. Drahomíra Dušková Havlíčková
25. pondělí
26. úterý 9:00 -11:00 Broučci – setkání předškolních dětí a rodičů
27. středa 17:00 Biblická hodina pro dospělé
28. čtvrtek Den české státnosti Státní svátek
29. pátek
30. sobota
1.10. neděle 9:00 BOHOSLUŽBY
Možnost osobních rozhovorů na faře v úředních hodinách ve středu od 9:00 do 11:00 hodin
nebo jindy po domluvě na telefonu 774 216 408.
NA VŠECHNA SETKÁNÍ JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!!!!