HISTORIE SBORU V BODECH

 • 1783 - v Močovicích začal kázat první duchovní helvétského vyznání Ondřej Akoš
 • 1784 - postavena modlitebna a fara v Močovicích
 • 1816 - za kazatele Josefa Nešpora byla postavena nová fara
 • 1852 - v únoru močovický duchovní pastýř posílá k výboru města Čáslavi žádost o určení příhodného stavebního místa ke stavbě kostela
 • 1858 - dle dekretu c. k. ministerstva z 20.12.1858 jsou evangeličtí duchovní oprávněni nazývat se evangeličtí faráři
 • 1861 - císařským patentem byla rozšířena práva evangelíků - byla schálena stavba kostela v Čáslavi
 • 1863 - zahájena stavba kostela v Čáslavi na místě domu č. 158
 • 1866 - v Močovicích shořela fara i kostel, proto byl zakoupen dům č. 159 v Čáslavi za účelem zřízení fary - 3. neděli adventní se konaly v čáslavském evangelickém kostele první bohoslužby (i když kostel ještě nebyl zcela dostaven)
 • 1869 - 10.6. byly pro evangelický chrám dovezeny z Jihlavy tři zvony
 • 1869 - 6.7. byl evangelický chrám v Čáslavi slavnostně posvěcen
 • 1872 - byl slavnostně otevřen evangelický reformovaný učitelský ústav
 • 1889 - byl přičiněním faráře F. Kozáka a jeho ženy založen spolek Marta
 • 1913 - farář František Kozák založil sirotčinec Husův Azyl
 • 1916 - k válečným účelům byly odebrány dva zvony za cenu 2 740 k.
 • 1918 - vznikla českobratrská církev evangelická
 • 1923 - byl postátněn českobratrský evangelický ústav