SJEDNOCENÍ CÍRKVE

     Všeobecný církevní sněm v Praze dne 17. a 18. prosince 1918 uskutečnil sjednocení církví do té doby helvétského a augsburgského vyznání v jednu církev českobratrskou evangelickou.

     1925 Dr. František Kozák se 30. listopadu 1925 vzdal svého farářského úřadu.

     Přičiněním bratra faráře Frant. Kozáka a jeho manželky byl v Čáslavi roku 1889 založen spolek Marta.

     Dne 25. listopadu 1925 vykonána volba nového faráře a zvolen jednomyslně farářem českobratrského sboru čáslavského Rudolf Petr Lány, farář v Krábčicích.

V Čáslavi, dne 28. února 1926

(konec zápisu čtvrtého autora)

     1928 byla zbourána fara v Čáslavi a na jejím místě postavena fara nová včetně Komenského síně.