DRUHÝ UČITELSKÝ ÚSTAV

     1910
     Dne 29. června 1910 odevzdána byla nová seminární budova svému používání. Město Čáslav přispělo na stavbu 10 000 k. Evangelická vrchní církevní rada ve Vídni oznámila, že podomní sbírka tohoto roku na prospěch stavby semináře, vynesla v českomoravských sborech 24 831 k 53 hal, přičemž sám jediný sbor čáslavský dal polovici celého obnosu.

     Dne 1. ledna 1923 postátněn byl českobratský evangelický učitelský ústav (seminář). Budovy s celým zařízením i pomůckami učebními byly státní - republice československé - pronajaty za 23 000 Kč ročně.