PRVNÍ UČITELSKÝ ÚSTAV

     Rok 1873
     Připamatovati tuto ještě sluší, že předešlého roku 1872 d. 11. ledna byl v Čáslavi evang. reform. učitelský seminář pro Čechy a Moravu slavností církevní úředně otevřen.

     Rok 1876
     Dne 31. října 1887 skončil sem s pomocí Boží svůj kazatelský úřad, 49 let a 5 měsíců trvavší.
Pavel Nešpor
Ref.sl. b. kazat. na odpoč.
(konec zápisu třetího autora)

     Rok 1887
     6. ledna 1888 byl zvolen farářem sboru František Kozák, farář z Velké Lhoty na Moravě 127 hlasy.

     Instalace vykonána 13. května 1888.