PÁTÝ FARÁŘ

     Pavel Nešpor, syn a nástupce předešlého, narodil se v Dvakačovicích u Chrudimi 4. června 1814. Po odstěhování se s rodiči do pruského Slezska dán byl do Vratislavi na studia, pobyv tam 2 léta na gymnásium Tridericiánum. Po navrácení se s rodiči do Čech studoval sem gymnasium v Německém Brodě. Odebral se po 6 letech odtud na vysoké školy pražské k slyšení studií filosofických. Skončiv jich dlouholetý běh, šel jsem poslouchat bohosloví do Vídně na c.k. protestant. fakultu. Když v 3. roku se nacházeje, obdržel sem od církve Páně močovické r. 1838 povolání za duchovního pastýře. Toto přijav a po složení examino candidatici od c.k. konsistorní rady a superintendenta H.V.V.D. pána Bohumíra Franze ve Vídni na Boží vstoupení r. 1838 na úřad kazatelský byv posvěcen.