PŘESTAVBA PRVNÍHO KOSTELA

     Jakkoli tak přetěžké bylo toto podniknutí než se farní dům vystavěl, nicméně k dobrému církve boží směřující snažnost její údů skrze to nebyla vyvážena, nýbrž nastávajícího 1817 roku k slušnějšímu opravení a spořádání Domu Páně se přikročilo, hned na jaře toho roku, ona zděná příčka, kteráž dům farní od domu modlitebního dělila se vyházela, na její místo menší kruchta se položila, několik řádů Stolic, jichž až potud málo bylo se přidělalo a pořádně rozložilo, ony nové dveře v čele a okna při nové kruchtě i na ní, potem 3 se otevřela tak, že chrám Páně , jakkoli posavad mnoho obnovení potřebuje v jiném způsobu byl viděn.

     Vše toto, mimo jiných k farnému domu patřících menších příležitostí a potřebností znamenitého nákladu potřebovalo, o čemž aby naše potomstvo také vědomost mělo a v podobných okoličnostech k takovým podnikáním laskavé náklonnosti nabylo.

     Josef Nešpor

     (konec zápisu druhého autora)