DRUHÁ FARA

     Dům Páně z jedné strany farou, z druhé strany starou myslivárnou byl sevřen a mezi Dvěma komíny pádu ohně vystaven. Aby se největšímu zlému odpomohlo, složil kazatel písemnou žádost na panujícího knížete pana Karla z Auersperků a Pán Bůh tak ráčil jeho srdce k zdejší církvi naklonit, že jinou myslivárnou pod dekretem daroval, kterýž to Dekret (5.7.1816) v církevní truhle šetrně se zachovává. Tou radostnou případností hnuti jsouce oudové zdejšího sboru činili přípravy k položení základu a k vystavení nové fary, což se také stalo 1816 roků z jara, když se začala stavěl a tohotéž roku 22. listopadu se do ní kazatel přestěhoval.