ČTVRTÝ FARÁŘ

     Roku 1814 4. října přistěhoval a se kazatelem slova Božího v zdejším sboru D.h. Pan Josef Nešpor, český vlastenec z Liblic, téhož panství z kraje boleslavského z prostých rodičů pocházející: Hned v mladičkém věku byl do vysokých škol v Uherské zemi jmenovitě do Sároš Pataku odeslán, aby se tam k ouřadu kazatelskému připravoval. Potom se odebral do hlavní Akademie v Debrecíně, od kudy také dobrými atestáty opatřen vrátil se roku 1809 na Hromnice do své vlasti. Nastávajících 1810 roků 5. máje byl na úřad kazatelský posvěcen v církvi Dvakačovické byl za jejího kazatele zvolen, odtud pak připomenutý čas v zdejší sbor přitažen.