DRUHÝ FARÁŘ

     V roku 1787 dne 20. února, z Močovic přeložen byl jejich první učitel Ondřej Akoš do Smetieše, panství Žehušického toho kraje čáslavského, a zřízen na jeho místo z Čzernillova panství Smiřického?, kraje hradeckého , za duchovného pastýře církve Moczovského Michal Vinczencz (Mihály Vinczencz). Ten byl z Akademické školy slavného Velikého Potoka (Saros Nagy PATAK).

     Michal Vicencz, co možného bylo, a čeho potřebí dodělati, se vynasnažil, jako dál dělati. Stolici pro duchovného pastýře, dlažbu do chrámu Páně, okolo stolu Páně z cihel, a na ulicích mezi stolicemi z kamena. Také roku 1788 28. února na jejích žádost, poněvadž Dvůr byl úzký velmi, dostala církev zahrádku před farou z několika švestkami a višněmi od pana zemitéhož panství Adama Aueršperg, a na to Dekret jest pokladnici církevní složena.

     V roku 1789 listopadu aby superintendentiální pořádnost zachována byla, maje již vopuštění do své vlasti nadřečený Michal Vicencz, však z Močovic prozatím přestěhoval do Bukovky. Panství Pardubice, kraje Chrudim a tři čtvrti leta pobuda, navrátil se do Uher.