PRVNÍ KOSTEL A FARA

     Sbor se na tom srovnati nemohli, kde by měla býti modlitebnice vystavena jedni v Močovicích druzí v Tupadlech (kdež jim tehdejší kníže ve Žlebích Adam z Auersperku zadarmo nabízel nově vystavěný kostel, který hradecký biskup posvětiti odepřel, avšak pod podmínkou přijmou-li vyznání Augsburské), jedni pak v Drobovicích chtějíce míti. Když v Drobovicích také mají Rezoluci k dovolení stavěti. A jináč se srovnati nemohli, než skrze komis superintendentiální, která za dobré, uznala, aby modlitebnice byla v Močovicích.

     V roku tehdy 1784 stavěla se modlitebnice, k tomu Milostivý Pan kníže Adam Auersperg daroval, zdi hotové od starého Špejchaře, jenž na tom místě shořel, tak také i fara při konci té zdi poněvadž zeď ta byla dosti dlouhá a vysoká. Fara dříve se vystavěla, neb toho veliká potřeba žádala. K tomu obojímu stavení sebrali mezi sebou peníze a kupovali všeliké k tomu potřebné materie, též i dělníky sami z těch peněz a z pokladnice vyplacovali.

     V roku 1784 posvětila se ta modlitebna po žních 16 neděle po sv. Trojici. Když první kazatel slova Božího D.C.h.P. Samuel Szeremlei, kázání k té příležitosti patřící držel, druhé pak kázání měl sám D.C.h. Pan zdejší tehda učitel Ondřej Akoš.