PRVNÍ FARÁŘ

     Sbor prostřednictvím D.C.h (dvojctihodný) pana France Kováča poslali žádost do Uher k ouřadu Superintendentiálnímu Miškolskýmu, aby takový duchovní pastýř jim byl zaopatřen a poslán, kterýžto D.C.h Franc Kováč sám osobně jel do Uher s Formanem Kubinkem … a na jednou přived takových učitelů, již k tomu ouřadu v Miškolci od D.C.h Pana tamšího Superintendenta Uherského Samuele Salai pořádně posvěcených a do žně Páně vyslaných z nichžto jednoho ita naše Společnost Močjovská za učitele dostala, tj. Ondřeje Akoše zrovna ze školy akademické Potok v roku 1783, na jaře mezi dvouma Svátky Velikonoci a Seslání Ducha Svatého,: jenž také za nemnohé dni služby Boží konati žádal. Povážení hodna věc, jsouce všichni Uhři, tak brzo v cizím jazyku sovo Boží srozumitelně kázati začali. Dokudž modlitebnice neměli sborové, taky na jiných místech, tak též i tuto v Močovicích k kázání slova Božího a k posluhování Svátostmi shromažďovali se do obecných domů neb stodol, jak kdy potřeba toho ukázala a také duchovního pastýře, neb zvlášť v chalupách, neb i sedláků v malém domečku přebývali, však někdy s mnohou těžkostí, jako i tuto v Močovicích, jež mnohokráte měniti musel své obydlí jejich první pastýř, jakož i na platu nedbalost.