ÚVOD

     Ve jménu Páně

     Věčný paměti hodné od roku 1781, pod panováním Římského císaře, krále též českého, Josefa Druhého.

     V roku 1781 dne 13. října vydána jest Křesťanská Tolerance z strany Náboženství trojího ve všech Dědičných Zemích císařské a Královské jasnosti Josefa Druhého, tak též i v té České zemi, kdež již od sta let kromě Náboženství Římsko-katolického, žádné jiné Náboženství veřejně trpěno nebylo. Nebylo sice světlo Ejlium Santa uhašeno, ale jako oheň pod popelem živo bylo, však žádný ten popel odhrnouti nesměl nebo hned se všelijak na ten ohníček deštilo….. tehdy to světlíčko bylo…. . v starobylých Bratských Církví. Když se tehdy vydala ta křesťanská Náboženská Snášenlivost, hned se sebralo mnoho lidí i na tomto kraji čáslavském jakož i na jiných Panstvích, tak též na Žlebském, Tupadském, Jenikovském, Janovickém, Pečeckém, Křesetickém, Novodvorském a jiných, kteří examinovaný jsouce na kancelářích, od Politického ouřadu a duchovenstva, propuštěni byli z katolictva a přihlásili se prve sic mnohý augspurskému vyznání, nerozumějíci tomu, co které náboženství z těch dovolených s sebou přináší, potom pak tomu rozumějíc k náboženství podle Vyznání Helvetského.