PŘEDMLUVA

     Historií sboru jsme se začali víc zabývat v souvislosti s připravovaným sborovým dnem, při kterém si připomínáme 220 let od založení sboru.

     Několik z nás (zvláště br. E. Wagner) do dějin sboru přitom nahlédlo víc (přes starou sborovou kroniku, přes historický sborník o době tolerančního patentu) a prožili jsme zvláštní závrať. Zvláštní cesty, zvláštní odhodlání, a tolik osudů…

     Vy můžete také nahlédnout. Máte před sebou několik „kapitol", či spíše odstavců z br. Wagnerem přepsané kroniky sboru. Delší části byste našli v sborem vydaném sborníku k výročí, který si můžete za 100,- (80 stran, obrazové přílohy) zakoupit na faře.

Pavel Jun

Příprava a tisk papírové verze Jiří Jelínek, Music Video s. r. o.

All rights reserved. Copyright © 2003 Ing. Eduard Wagner.

Veškeré použití fotografií a textů nebo jejich částí, a to jak v elektronické nebo tištěné podobě, je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu autora.